активира

activate
* * *
activate

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • активира — (лат activare) 1. стави/става во дејство, 2. воведе/воведува во активна служба, 3. забрза/забрзува …   Macedonian dictionary

  • вирус — (лат. virus) 1. мед. слуз, отров вирусите се нуклеопротеински честици што живеат како наметници на живите клетки и предизвикуваат многу болести претставуваат премин од неживата кон живата материја 2. комп. програма што се лепи на други програми… …   Macedonian dictionary

  • мобилизира — (фр. mobiliser) 1. вој. врши мобилизација, повика/повикува, вклучи/ вклучува во воена служба 2. активира за извршување на некоја задача …   Macedonian dictionary

  • репагинација — (анг. repagination) комп. кај програмите за обработка на текст и персонално издателство: автоматизирана операција за прераспределување и повторно нумерирање на страниците што се активира по внесување на нови податоци, бришење или задавање на нови …   Macedonian dictionary

  • тројански коњ — 1. бидејќи за 10 години опсада Грците не успеале да ја освојат Троја, направиле еден голем дрвен коњ во него имало доста место за цела група војници ноќе го оставиле коњот и го напуштиле местото на борбата Тројанците го вовлекле коњот во градот и …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.